Blended hulp

De maatschappij digitaliseert in snel tempo. Onze levens spelen zich steeds meer online af, virtuele relaties bestaan naast reële relaties, technologische toepassingen vergezellen vanzelfsprekend ons doen en laten. De digitale revolutie kondigt zich ook aan in de geestelijke gezondheidszorg. De therapiekamer breidt zich uit naar de huiskamer en de ruimere leefwereld van de cliënt: online toepassingen kunnen het reguliere zorgaanbod aanvullen en versterken.

Blended hulp verwijst naar een combinatie van face-to-face gesprekken en een brede waaier van online tools waarmee cliënten zelfstandig aan de slag kunnen, zoals dagboeken, geleide oefeningen, instructies, informatieve teksten, demonstratievideo's, chatboxen,  vragenlijsten,...

In combinatie met de gebruikelijke therapiegesprekken kunnen ze groei en verandering intensifiëren. Cliënten worden gestimuleerd om zelf meer de handen uit de mouwen te steken en therapeutische winst kan op die manier meer worden verzilverd. 

Naar de toekomst zullen online zelfhulptools worden toegevoegd aan het digitaal platform van QIT online. Als hulpverlener kan je zo nog meer inzetten op blended hulpverlening, waarbij je in onderlinge regie met je cliënt zoekt naar de ideale mix van face-to-face en digitale zorg.

Lees meer

E-health in de klinische praktijk: hype of hulp?

Van 1/3/2018 tot 31/3/2019 voerden we een studie uit met steun van het VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen). In deze studie werd onderzocht welke de kansen en uitdagingen zijn voor het succesvol integreren van online zelfhulp in het reguliere hulpaanbod in de geestelijke gezondheidszorg. 

We wilden meer zicht krijgen op de factoren die het inbedden van online tools kunnen faciliteren of bemoeilijken. Ook wilden we begrijpen hoe een succesvolle verbinding tussen e-health en reguliere gezondheidszorg kan gerealiseerd worden. Op welke manier kunnen online tools de psychische hulpverlening meer laagdrempelig en toegankelijk maken? Kunnen ze kansen bieden voor meer zorg-op-maat?

De resultaten werden voorgesteld op een studiedag die georganiseerd werd in samenwerking met de VVKP.

Lees meer

Vanuit de inspirerende uitwisseling met cliënten, hulpverleners en beleidsmedewerkers groeide het idee om een community in het leven te roepen die zich op een meer duurzame manier buigt over de psychotherapie van de toekomst. Er zullen regelmatige bijeenkomsten worden georganiseerd waarin gereflecteerd wordt over of en hoe innovatieve technologie de kracht van het ambacht van psychotherapie kan versterken.

Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan in via onderstaande link.

Parents online

Doel

In samenwerking met CGG Ahasverus en met projectsubsidie van Flanders' Care (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) werd het voorbije jaar een online zelfhulptool ontwikkeld ter ondersteuning van ouders met een kind/jongere met psychologische en/of psychiatrische problemen. Dit programma werd ‘Parents Online' gedoopt.

Opbouw

De tool is grotendeels gebaseerd op het Emotion-Focused Family Therapy model van Dolhanty & Lafrance (www.emotionfocusedfamilytherapy.org) en kan zowel voor, tijdens of na een zorgtraject worden aangeboden.  

 

Ouders worden door 5 opeenvolgende stappen geloodst om hen beter te leren omgaan met moeilijke emoties van hun kind:

Stap 1: Emoties opmerken

Stap 2: Emoties benoemen

Stap 3; Emoties erkennen

Stap 4: Tegemoet komen aan behoefte

Stap 5: Samen werken aan een oplossing

Per stap wordt een illustratief filmpje getoond en krijgen ouders oefeningen aangeboden die zij eerst in theorie en daarna in de praktijk uitvoeren.

Wil je de tool uitproberen?

Registreer je via deze link: