EPD

Kies voor gebruiksgemak en ga digitaal. Beheer je cliëntenbestand in een omvattend EPD-systeem: overzichtelijk geordend, eenvoudig doorzoekbaar, overal toegankelijk en 100% veilig. 

Gegevensdeling in functie van betere en transparante zorg: ook dit is mogelijk in QIT online. Zorgtrajecten kunnen gedeeld worden met andere hulpverleners en cliënten hebben beveiligd toegang tot hun persoonlijk elektronisch dossier.

Lees meer

QIT online zorgt voor de digitale variant van je dossierkast: van zodra je inlogt, krijg  je een helder overzicht van je volledige cliëntenbestand waarbij relevante contact- en zorggegevens meteen voorhanden zijn. De dossierkast kan ook worden ingericht op organisatieniveau: de coördinator heeft op elk moment een heldere kijk op welke cliënten bij de betrokken hulpverleners in begeleiding zijn. Omdat QIT online een webapplicatie is, heb je via alle mogelijke toestellen met internetverbinding toegang tot je dossiers. 

Per cliënt is alle relevante contact- en zorginformatie gebundeld in één overzichtelijk dossier  dat eenvoudig kan aangevuld of bijgewerkt worden. 

Het overzichtsblad toont de meest noodzakelijke informatie die je meteen bij de hand wil hebben: het therapietraject dat visueel wordt weergegeven door een tijdsbalk, je recente notities en een overzicht van de vragenlijsten, rapporten en documenten. Bijkomende informatie bekom je door gewoon door te klikken.

De GDPR-richtlijnen hebben de uitwisseling van privacy-gevoelige informatie via e-mail ingeperkt. QIT online biedt een veilig kanaal om de in- en uitgaande communicatie met je cliënten en andere betrokkenen te verzorgen: verslagen, attesten, betalingsbewijzen,... kunnen rechtstreeks online gedeeld worden en worden automatisch bijgehouden in de documentenmap.

Om de communicatie te vergemakkelijken, is een verzameling templates beschikbaar voor standaarddocumenten en veelgebruikte formulieren (zoals attesten, betalingsbewijzen, intakeverslagen,...).

Via een eigen beveiligd account hebben cliënten toegang tot het dossier en kunnen zij de gedeelde documenten eenvoudig bekijken en downloaden.

De voordelen die hulpverleners ondervinden van het EPD

"Mijn administratie durfde weleens een mengelmoes te zijn van geschreven notities, excel bestanden lokaal op mijn computer en ongestructureerde documenten. Dankzij de EPD-functionaliteit zie ik alle cliëntinformatie op één plek"