QIT Light

Dit traject is ontworpen voor volwassen cliënten die individuele therapie volgen in een ambulante setting. In deze light versie wordt op een minder frequente en intense manier cliëntfeedback verzameld.

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 10 sessies. In de erop volgende sessies worden dezelfde vragenlijsten aangeboden, maar aan een lagere frequentie. 

Sessie 1

OQ-45 

Sessie 5

WAV

Sessie 10

OQ-45 

WAV

CHANGE Q 

OQ-45 

Beschrijving vragenlijsten

OQ-45

Outcome Questionnaire. Bevraagt de aard en ernst van psychisch disfunctioneren. Bevat 4 subschalen: symptomatische stress, angst & psychosomatische klachten, interpersoonlijke relaties en sociaal-maatschappelijk functioneren.

WAV

Work Alliance Questionnaire. Peilt naar de kwaliteit van het therapeutisch contact. Bevat een contact- (emotionele band) & contractschaal (taak- en doelgerichte samenwerking).


CHANGE Q

Bevraagt (positieve & negatieve) veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de start van therapie. Ook oorzaken en mechanismen van verandering komen aan bod.