QIT Ambulant Volwassenen

Dit traject is ontworpen voor volwassen cliënten die individuele therapie volgen in een ambulante setting.

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 8 sessies. In de erop volgende sessies worden dezelfde vragenlijsten aangeboden aan een lagere frequentie.

Sessie 1

OQ-45

WAV

SBL

Sessie 2

SBL+

Sessie 3

OQ-45

WAV

SBL

Sessie 4

SBL+

Sessie 5

OQ-45

WAV

SBL

Sessie 6

SBL+

Sessie 7

OQ-45

SBL

Sessie 8

CHANGE Q

Beschrijving vragenlijsten

INFO

Informatievragenlijst. Inventariseert persoonlijke, demografische en zorggegevens.

OQ-45

Outcome Questionnaire. Bevraagt de aard en ernst van psychisch disfunctioneren. Bevat 4 subschalen: symptomatische stress, angst & psychosomatische klachten, interpersoonlijke relaties en sociaal-maatschappelijk functioneren.

WAV

Work Alliance Questionnaire. Peilt naar de kwaliteit van het therapeutisch contact. Bevat een contact- (emotionele band) & contractschaal (taak- en doelgerichte samenwerking).

SBL

Sessiebeoordelingslijst. Vraagt naar helpende, storende & ontbrekende therapie-aspecten.

SBL +

Uitgebreide versie van SBL, aangevuld met beoordeling van helpende processen, hoop & verwachting en therapieperspectief.

CHANGE Q

Bevraagt (positieve & negatieve) veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de start van therapie. Ook oorzaken en mechanismen van verandering komen aan bod.