QIT Ambulant (Engels)

Dit traject is ontworpen voor Engelstalige volwassen cliënten die individuele therapie volgen in een ambulante setting.

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 8 sessies. In de erop volgende sessies worden dezelfde vragenlijsten aangeboden aan een lagere frequentie.

Sessie 1

OQ-45

WAV

SBL

Sessie 2

SBL+

Sessie 3

OQ-45

WAV

SBL

Sessie 4

SBL+

Sessie 5

OQ-45

WAV

SBL

Sessie 6

SBL+

Sessie 7

OQ-45

SBL

Sessie 8

CHANGE Q

Beschrijving vragenlijsten

INFO

Informatievragenlijst. Inventariseert persoonlijke, demografische en zorggegevens.

OQ-45

Outcome Questionnaire. Bevraagt de aard en ernst van psychisch disfunctioneren. Bevat 4 subschalen: symptomatische stress, angst & psychosomatische klachten, interpersoonlijke relaties en sociaal-maatschappelijk functioneren.

WAV

Work Alliance Questionnaire. Peilt naar de kwaliteit van het therapeutisch contact. Bevat een contact- (emotionele band) & contractschaal (taak- en doelgerichte samenwerking).

SBL

Sessiebeoordelingslijst. Vraagt naar helpende, storende & ontbrekende therapie-aspecten.

SBL +

Uitgebreide versie van SBL, aangevuld met beoordeling van helpende processen, hoop & verwachting en therapieperspectief.

CHANGE Q

Bevraagt (positieve & negatieve) veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de start van therapie. Ook oorzaken en mechanismen van verandering komen aan bod.