QIT Ambulant Koppels

Dit traject is ontworpen voor volwassen cliënten die relatietherapie volgen in een ambulante setting.

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 6 sessies. In de erop volgende sessies worden dezelfde vragenlijsten aangeboden aan een lagere frequentie.

Sessie 1

Cliënt

OQ-45

BVL

SCORE

Partner

OQ-45 

BVL 

SCORE

Sessie 2

Cliënt

DFS

HOOP

Partner

DFS

HOOP

Sessie 3

Cliënt

OQ-45

DFS

Partner

OQ-45 

DFS 

Sessie 4

Cliënt

BVL

DFS

Partner

BVL

DFS 

Sessie 5

Cliënt

OQ-45

SCORE

DFS

Partner

OQ-45 

SCORE

DFS 

Sessie 6

Cliënt

HOOP

CHANGE Q

Partner

HOOP

CHANGE Q 

Beschrijving vragenlijsten

BVL

Bezorgdheden Vragenlijst. Vraagt naar de zorgen van de cliënt en de partner.

HOOP

Hoop Vragenlijst. Bevraagt de hoop op verandering en de verwachting naar therapie toe.

CHANGE Q

Bevraagt (positieve & negatieve) veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de start van therapie. Ook oorzaken en mechanismen van verandering komen aan bod. 

DFS

Dialogische Feedbackschaal. Gaat na hoe de cliënt en de partner de therapiesessie hebben ervaren. Bevraagt ook wat hen heeft geraakt en verrast.

OQ-45

Outcome Questionnaire. Bevraagt de aard en ernst van psychisch disfunctioneren. Bevat 4 subschalen: symptomatische stress, angst & psychosomatische klachten, interpersoonlijke relaties en sociaal-maatschappelijk functioneren.

SCORE

Bevraagt het gezinsfunctioneren. Peilt naar de communicatie in het gezin, naar de moeilijkheden en de sterktes.