QIT Ambulant Kinderen

Dit traject is ontworpen voor kinderen die individuele therapie volgen in een ambulante setting. Ook de belangrijkste zorgfiguren (zoals ouders) worden betrokken. De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 6 sessies. In de erop volgende sessies worden dezelfde vragenlijsten aangeboden aan een lagere frequentie.

Sessie 1

Kind

BVL

HOOP

Betrokken zorgfiguren

BVL

SDQ 

HOOP

Sessie 2

Kind

SBL+

Betrokken zorgfiguren

SCORE 

PSOL 

SBL+ 

Sessie 3

Kind

WAV

SBL+

Betrokken zorgfiguren

WAV

SBL+ 

PSOL 

Sessie 4

Kind

HOOP

SBL+

Betrokken zorgfiguren

HOOP

SBL+ 

PSOL 

Sessie 5

Kind

WAV

SBL+

Betrokken zorgfiguren

WAV

SBL+ 

PSOL

Sessie 6

Kind

BVL

HOOP

SBL+

Betrokken zorgfiguren

BVL 

SBL+ 

HOOP

PSOL 

Beschrijving vragenlijsten

BVL

Bezorgdheden Vragenlijst. Vraagt naar de zorgen van het kind en de betrokken zorgfiguren.

HOOP

Hoop Vragenlijst. Bevraagt de hoop op verandering en de verwachting naar therapie toe.

SCORE

Bevraagt het gezinsfunctioneren. Peilt naar de communicatie in het gezin, naar de moeilijkheden en de sterktes.

SDQ

Strengths and Difficulties Questionnaire. Brengt de psychosociale problemen van het kind in kaart.
 

WAV

Work Alliance Questionnaire. Peilt naar de kwaliteit van het therapeutisch contact. Bevat een contact- (emotionele band) & contractschaal (taak- en doelgerichte samenwerking).

SBL +

Sessiebeoordelingslijst. Vraagt naar helpende, storende & ontbrekende therapie-aspecten.

PSOL

Postsessie Observatielijst. Peilt naar de impressies van de betrokken zorgfiguren omtrent het functioneren van het kind na de therapiesessie.