QIT Ambulant Jongeren

Dit traject is ontworpen voor jongeren die individuele therapie volgen in een ambulante setting. Ook de belangrijkste zorgfiguren (zoals ouders) worden betrokken. De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 6 sessies. In de erop volgende sessies worden dezelfde vragenlijsten aangeboden aan een lagere frequentie.

Sessie 1

Jongere

BVL

HOOP

SDQ

Betrokken zorgfiguren

BVL

HOOP

SDQ 

Sessie 2

Jongere

SBL+

SCORE

Betrokken zorgfiguren

SBL+ 

SCORE

Sessie 3

Jongere

WAV

SBL+

Betrokken zorgfiguren

WAV

SBL+

Sessie 4

Jongere

HOOP

SBL+

Betrokken zorgfiguren

HOOP

SBL+ 

Sessie 5

Jongere

WAV

SBL+

Betrokken zorgfiguren

WAV 

SBL+ 

Beschrijving vragenlijsten

BVL

Bezorgdheden Vragenlijst. Vraagt naar de zorgen van het kind en de betrokken zorgfiguren.

HOOP

Hoop Vragenlijst. Bevraagt de hoop op verandering en de verwachting naar therapie toe.

SCORE

Bevraagt het gezinsfunctioneren. Peilt naar de communicatie in het gezin, naar de moeilijkheden en de sterktes.

SDQ

Strengths and Difficulties Questionnaire. Brengt de psychosociale problemen van het kind in kaart.
 

WAV

Work Alliance Questionnaire. Peilt naar de kwaliteit van het therapeutisch contact. Bevat een contact- (emotionele band) & contractschaal (taak- en doelgerichte samenwerking).

SBL +

Sessiebeoordelingslijst. Vraagt naar helpende, storende & ontbrekende therapie-aspecten.

Sessie 6

Jongere

BVL

HOOP

SBL+

Betrokken zorgfiguren

BVL 

HOOP

SBL+