QIT Herstel

Dit traject is ontworpen voor volwassen cliënten die zijn opgenomen in een residentiële setting.

De focus van de begeleiding ligt op herstelgerichte waarden, zoals zelfsturing, empowerment, stimuleren van veerkracht en het aanboren van positieve, groeibevorderende aspecten in het zorgproces. 

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van de vragenlijsten voor de eerste 10 sessies. Een sessie verwijst hier naar een specifieke behandelperiode. In de erop volgende sessies worden dezelfde vragenlijsten geprogrammeerd, maar in een lagere frequentie. 

HHI

Sessie 1

OQ-45 res

MANSA-16

Sessie 2

BTK

Sessie 3

NEL

HHI

Sessie 4

BTK

Sessie 5

BTK

Sessie 6

OQ-45 (res)

MANSA-16

Sessie 7

BTK

Sessie 8

NEL

Sessie 9

BTK

Sessie 10

Change Q

Beschrijving vragenlijsten

OQ-45 res

Outcome Questionnaire. Bevraagt de aard en ernst van psychisch disfunctioneren. Bevat 4 subschalen: symptomatische stress, angst & psychosomatische klachten, interpersoonlijke relaties en sociaal-maatschappelijk functioneren. Aangepast aan de residentiële context.


MANSA-16

Manchester Kwaliteit van Leven. Bevraagt de tevredenheid over diverse levensaspecten, zoals job, woning, algehele gezondheid, veiligheid, vriendschap,...

BTK

Beoordeling Therapeutisch Klimaat. Bevraagt het contact met het zorgteam en met mede-cliënten, Peilt naar helpende, storende en ontbrekende aspecten van de begeleiding. 

NEL

Nederlandse Empowerment Lijst.  Bevraagt empowerment en gaat na in welke mate cliënten groeien in hun kracht doorheen therapie. Ook de mate waarin het hulpaanbod empowerend werkt, wordt bevraagd.

 

HHI

Herth Hope Index. Bevraagt perspectief op leven & toekomst', zelfvertrouwen en innerlijke kracht.

CHANGE Q

Bevraagt (positieve & negatieve) veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de start van therapie. Ook oorzaken en mechanismen van verandering komen aan bod.